Profiel voorzitter en secretaris

De functie van de voorzitter en secretaris bij VTV Helpt Elkander

Het dagelijks bestuur van de VTV Helpt Elkander wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van voorzitter en secretaris zijn vacant. Hiervoor kunt u zich als lid of partnerlid van de vereniging kandidaat stellen. Meld u schriftelijk aan bij het bestuur met daarbij uw motivatie waarom u voor de functie van hetzij voorzitter, hetzij secretaris geschikt bent. Uw aanmelding dient voorzien te zijn van de handtekeningen van ten minste drie andere tuinleden die uw kandidatuur steunen. Wanneer er een of meer aanmeldingen binnen zijn, zal er een (bijzondere) algemene ledenvergadering worden uitgeschreven.

Voor uw beeldvorming vindt u hieronder de profielen van de beide functies.

Functieprofielen vz+secr BALV HE 201