Zoals jullie gemerkt hebben zijn we een contract aangegaan met van Vliet afvalverzamelaars De blauwe containers zijn vervangen door groene containers.

Welke containers?

3 afvalcontainers

1 papiercontainer

Glas aub meenemen en in een glascontainer thuis recyclen.

Niet toegestaan afval

Niet toegestaan zijn: harde of zware afvalstoffen en afvalstoffen vallend onder de Wet Vervoer Gevaarlijke stoffen, zoals:

  • puin/steenachtige afvalstoffen
  • zand/grond
  • tuinafval
  • houtafval
  • metalen
  • witgoed en bruingoed
  • verfafval, olieafval, lijmen, harsen en kitten
  • batterijen, inktafval en toners
  • spuitbussen,
IMG_3181