Anno 1935

Bij de oudste vereniging van de rechter-Maasoever hoort de op 12 juni 1935 opgerichte Spaar en Volkstuindervereniging “Helpt Elkander” die op dat moment nog geen volkstuingrond aan de Overschiese Kleiweg bezat, maar wel de belangen behartigde van honderden volkstuinders, verdeeld over diversen complexen.

Oprichting

In de loop van 1936 kon de toenmalige voorzitter Dhr. J.Goudswaard bekend maken, dat aan de Overschiese Kleiweg een stuk gemeentegrond was verworven.

Het groeiende aantal leden zorgde ervoor dat steeds meer grond moest worden gevonden om iedereen aan een volkstuin te helpen. Een adellijke familie uit Groningen was eigenaar van het stuk particuliere grond, wat nu nog steeds deel uit maakt van ons complex. Na lang onderhandelen kon de vereniging in 1936 het stuk grond pachten, voor het in die dagen kapitale bedrag van fl. 400, – per jaar. In de eerste oorlogsjaren kwam ons eerste verenigingsgebouw tot stand, wat in feite niet meer was dan een grote keet. In de laatste oorlogsjaren moest het gebouw afgebroken worden om dat het in het schootsveld stond. Na de bevrijding is alles weer opgebouwd, dat was geen eenvoudige zaak, want alles was toen nog op de bon.

historie_factuur

Grond

In de loop van 1936 kon de toenmalige voorzitter Dhr. J.Goudswaard bekend maken, dat aan de Overschiese Kleiweg een stuk gemeentegrond was verworven.

Het groeiende aantal leden zorgde ervoor dat steeds meer grond moest worden gevonden om iedereen aan een volkstuin te helpen. Een adellijke familie uit Groningen was eigenaar van het stuk particuliere grond, wat nu nog steeds deel uit maakt van ons complex. Na lang onderhandelen kon de vereniging in 1936 het stuk grond pachten, voor het in die dagen kapitale bedrag van fl. 400, – per jaar. In de eerste oorlogsjaren kwam ons eerste verenigingsgebouw tot stand, wat in feite niet meer was dan een grote keet. In de laatste oorlogsjaren moest het gebouw afgebroken worden om dat het in het schootsveld stond. Na de bevrijding is alles weer opgebouwd, dat was geen eenvoudige zaak, want alles was toen nog op de bon.

Huisjes

n 1950 gingen sommige leden er toe over om van hun nutstuin een siertuin te maken, langzaam kwam ook het bouwen van huisjes op gang. Door de stijgende welvaart kwam op elke volkstuin een huisje te staan, gebouwd volgens eigen inzicht.

De afwisselende bouw geeft ons complex zijn eigen karakter. Daarna is alles in een stoomversnelling gegaan en is er door de leden veel werk verricht, het bouwen van een nieuw clubgebouw, de aanleg van waterleidingen, riolering en elektriciteit.

 

Grondeigenaren

het complex valt intussen onder het bestemmingsplan "Franciscus" is onze vereniging van beschermd tegen het vervangen van de grond voor luxe villa's. Het behouden van de plek voor iedereen is iets van alle jaren tot de dag van vandaag.