Statuten, reglementen en Vraagbaak

Hier kunt u de laatste versie van de statuten inzien en downloaden (PDF)

Cover Statuten HE Cover Vraagbaak HE

 

2015 Statuten en HHR VTV Helpt Elkander

2016 Vraagbaak Helpt Elkander