plattegrond

Een natuurlijke speeltuin voor jong en oud!

In de laatste ALV is het project voor fase 1 officieel goegekeurd.

Graag presenteren we een plan voor de speeltuin waarbij er ruimte komt voor alle bewoners van Helpt Elkander.

Daarbij hebben we gekeken naar kosten, groen, hergebruik, verschillende functies en een mooie plek waar je graag wilt spelen en verblijven, en dat alles binnen de bestaande wet- en regelgeving.

 

Van oud naar jong!

  • Jeu de Boules baan voor alle leeftijden
  • Jeugdhonk
  • Speelelement met glijbaan en zandbak
  • Ruimte om rond te rijden en  te spelen met diverse spullen van de vereniging.
  • Natuurlijke omgeving met beplanting

Nu

Huidige situatie

Tot 2018 had de vereniging nog een speeltuin. Deze bestond o.a. uit een zandbak, twee schommels, een glijbaan, drie wippen en diverse wagens.

Nu 2022 is alles dit alles verwijderd en betegeld. Als reden is o.a. de regelgeving rondom veiligheid genoemd. Er is wel een jeugdhonk gebouwd voor tieners. Er is in de afgelopen periode weinig tot geen gebruik van gemaakt door deze doelgroep. Wel is het gebruikt voor opslag van groenafval.

Er staan wat afgedankte fietsjes en stepjes en er ligt rommel.

Conclusie: we moeten aan de slag om er iets moois van te maken!

Fase 1

We starten met de herinrichting en grondwerkzaamheden.

Voor deze fase is er budget beschikbaar gesteld.

In een vervolgfase wordt gekeken naar de mogelijkheid om speeltuigen toe te voegen. Hiervoor worden de eisen en kosten in kaart gebracht.

Werkgroep

We zoeken vooral spierkracht om fase 1 uit te voeren.

Onze whats-app groep staat open om deel te nemen.