Hoe werkt het schema?
 
 
 
 
Het overzicht is ingedeeld in 5 blokken/werkgroepen. Aan de linkerzijde vind u de 4 data waarop u bent ingedeeld. In de middelste kolom staat uw Tuinnummer. Deze tuinen samen zijn de werkploeg voor de 4 genoemde data. In de rechterkolom vind u de naam van uw ploegleider tijdens de werkbeurt. De ploegleider bepaalt wat er door de groep gedaan wordt die dag.
 
 
Op welke dag en hoe laat?
Tuinbeurten worden in principe eens in de twee weken op zaterdag gedaan.
Aanvang is 10:00 uur en de tuinbeurt eindigt om 13:00 uur.
Hoeveel uren moet ik beschikbaar zijn?

Ieder tuinlid 12 uur algemeen werk per seizoen voor de vereniging. Zo houden we het complex bij en kunnen we het nodige onderhoud in eigen beheer doen.

Vrijgestelde leden

Boven de pensoengerechtigde leeftijd zijn werkbeurten niet verplicht.

Leden die deel uitmaken van een commissie staan ook op deze lijst. In overleg met de commissieleden zullen we bepalen of en hoeveel werkbeurten er afgestreept kunnen worden voor commissiewerk.

Wat als ik verhinderd ben?

Het is begrijpelijk dat iedereen drukke agenda's heeft en dat er soms onverwachte omstandigheden kunnen ontstaan die het moeilijk maken om aan algemeen werk deel te nemen. Echter, door het niet tijdig doorgeven van verhinderingen creëren we onnodige stress en complicaties voor onze vereniging als geheel.

Alle leden dienen hun verhinderingen voor werkbeurten tijdig doorgeven, uiterlijk de donderdag voorafgaand aan de geplande werk beurt door een mail te sturen naar bestuur@vtvhelptelkander.nl 

Daarnaast vragen we jullie dringend om dan meteen een nieuwe datum aan te geven waarop de werkbeurt wordt ingehaald. Op deze manier kunnen we onze planning beter afstemmen, vervanging regelen indien nodig, en ervoor zorgen dat het complex de zorg en aandacht krijgt die het verdient.

Hoe kan ik inhalen?


U kunt dan in overleg een tuinbeurt inhalen op een later tijdstip. Niet verrichte tuinbeurten worden jaarlijks op de nota afgerekend voor een tarief van € 75,-- per tuinbeurt.

Hoe zit het met grote werkbeurten?

Op deze lijst is nog geen rekening gehouden met de grote werkbeurten (2 x 6 uur op 1 dag) die georganiseerd gaan worden. Die langere werkbeurten zijn nodig voor grotere klussen. Heb je daar interesse in geef je even op via een mail naar het bestuur. We delen hiervoor maximaal 4 leden in. Melden zich meer leden aan zullen we even loten.

Hoe worden de werkbeurten gecontroleerd?

Het aftekenen van de werkbeurten gaat iets veranderen. Aan het einde van de werkbeurt tekent het aanwezige bestuurslid onder jouw toeziend oog voor je af.

Wat al ik niet alle beurten heb verricht?

Niet verrichte tuinbeurten einde seizoen worden jaarlijks op de nota afgerekend voor een tarief van € 75,– per tuinbeurt.

IMG_7655