Zoals u weet doet ieder tuinlid 12 uur algemeen werk per seizoen voor de vereniging. Zo houden we het complex bij en kunnen we het nodige onderhoud in eigen beheer doen.
Tuinbeurten worden in principe eens in de twee weken op zaterdag gedaan. Aanvang is 10:00 uur en de tuinbeurt eindigt om 13:00 uur.
Het nieuwe werkbeurtenrooster wordt aan het begin van het seizoen gemaakt en rondgestuurd met de nieuwsbrief. Werkbeurten zijn niet alleen heel nuttig maar u komt ook nog eens in contact met leden die u misschien niet zo vaak ziet omdat ze helemaal aan de andere kant van het complex een tuin hebben.
Het overzicht is ingedeeld in 5 blokken/werkgroepen. Aan de linkerzijde vind u de 4 data waarop u bent ingedeeld. In de middelste kolom staat uw Tuinnummer.
Deze tuinen samen zijn de werkploeg voor de 4 genoemde data. In de rechterkolom vind u de naam van uw ploegleider tijdens de werkbeurt. De ploegleider bepaalt wat er door de groep gedaan wordt die dag.Mocht u onverhoopt verhinderd zijn kunt u zich tot een dag van tevoren afmelden door een mail te sturen naar bestuur@vtvhelptelkander.nl 
U kunt dan in overleg een tuinbeurt inhalen op een later tijdstip. Niet verrichte tuinbeurten worden jaarlijks op de nota afgerekend voor een tarief van € 75,– per tuinbeurt.