Het komt voor dat tuinleden besluiten hun huisje te verkopen en de tuin aan een aspirant tuinlid over te doen. De vereniging heeft een lijst met aspirant leden die voortgekomen zijn uit gesprekken met de kennismakingscommissie.
Om een verkoop in goede banen te leiden en om duidelijk te hebben wat we van elkaar kunnen verwachten hebben we een beschrijving gemaakt van dit hele proces.

Onze vereniging heeft maximaal 20 aspirantleden. Deze leden zijn mensen die een kennismakinggesprek hebben gehad met de kennismakingscommissie en wachten tot er een tuin vrijkomt. Er is sinds een paar jaar een wachtlijst om aspirantlid te worden.

 1. Indien een tuinlid besluit zijn huisje te verkopen moet het bestuur daarvan op de hoogte gesteld worden.  Dit kan door langs te komen op een inloopspreekuur (seizoen tijdens de werkbeurten) of een mail te sturen naar bestuur@vtvhelptelkander.nl
  We maken dan een afspraak om in het bezit van foto's van de tuin en tuinhuis te komen en om een tekst te maken van het aanbod.  Met Inhoud bedoelen we dat wat er totaal verkocht wordt. Bijvoorbeeld inclusief inboedel en gereedschappen of juist zonder.Het werkt het eenvoudigst als er nadat er bepaald wordt wat er verkocht gaat worden de spullen die niet meeverkocht worden uit het huisje of de tuin gehaald worden. Daarmee voorkomen we misverstanden!
 2. Aspirant leden moeten ze eerst langs de kennismakingscommissie voor een kennismagingsgesprek. Als het gesprek positief verloopt kan de kennismakingscommissie direct een huisje laten zien. Mocht de eigenaar besloten hebben zelf de verkoop te doen en geen sleutel af te willen geven dan zal een bezichtig mogelijk later moeten plaatsvinden.
 3. De verkoop uitbesteden aan een ander tuinlid doen we niet. Het bestuur kan dan geen verantwoordelijkheid nemen voor het verkoopproces. Het nieuwe tuinlid zal bij problemen altijd het bestuur aanspreken en dan willen we net als u dat graag weten hoe de verkoop tot stand gekomen is.
 4. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor het aanbod tuinhuisjes. Als er een nieuw huisje op de website wordt gezet krijgen deze mensen automatisch een mail met daarin het actuele aanbod van tuinhuisjes. We benaderen de mensen dus actief. De aspirantleden hebben voorrang en wie het eerst komt, het eerst maalt. De aspirant leden krijgen dus het eerst het aanbod te zien en hebben een week de tijd om te reageren. Daarna gaat het aanbod naar de mensen die zich ingeschreven hebben voor het aanbod maar nog geen aspirant lid zijn. De laatste groep moet dan eerst door de kennismakingscommissie heen.  Op het moment dat er meerdere mensen voor hetzelfde huisje interesse hebben (iemand van deze 2 groepen serieuze interesse heeft) brengen we alle geïnteresseerden in contact met de verkoper.  Deze kan dan zelf de onderhandelingen doen en bepalen wat de uiteindelijke verkoopprijs wordt en aan wie het huisje verkocht wordt.
  Dit wordt doorgegeven aan de penningmeester via de bestuursmail of tijdens het inloopspreekuur en wij zullen een afspraak maken voor de overdracht. De verkoper mag erbij zijn maar dat hoeft niet. De transactie gaat financieel via de vereniging.
 5. Indien er een tuinhuis overgenomen wordt dan wordt zoals gezegd de penningmeester ingeschakeld om een afspraak te maken voor de overdracht.  De standen voor Elektra en water worden opgevraagd ten behoeve van de eindfactuur. (Technische commissie) Het aantal uitgevoerde werkbeurten (indien van toepassing) wordt opgevraagd. (Technische commissie)
  Het vertrekkende tuin lid krijgt een credit factuur voor:- Het resterende deel van de vergoeding voor gebruik van de tuin, (evenredig in weken)
  - Het resterende deel van de verzekering (evenredig in weken)
  -De betaalde borgsom voor elektra en water De contributie (evenredig in weken)
  - Eventuele niet verrichtte tuinbeurten. (Deze worden doorberekend)
  - Deze creditfactuur wordt verstuurd naar het vertrekkende tuinlid samen met het verzoek tot het doorgeven van de afspraak en inlevering van sleutels van het tuinhuis en het toegangshek.
 6. Afspraak maken voor overdracht. De overnamesom moet op de rekening van VTV Helpt Elkander bijgeschreven zijn uiterlijk 1 dag voor de overdracht, De vereniging maakt het bedrag onder verrekening van de eindfactuur over aan het vertrekkende tuinlid. (Dit kan ook een uitbetaling zijn als de kosten lager zijn dan de restitutie)

Daarmee is het proces afgerond.